گزارش بازار بورس هفته دوم آبان 1401


روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است.

 ارزش معاملات خرد عدد 3810 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 45% افزایش داشته است.

 در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 871 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 63 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

 برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1304 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 280 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

رصد بازار بورس

 ارزش صف‌های خرید 249 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 56 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 32 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 63 میلیارد تومان قرار دارد.

  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 627 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 339 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 282 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 161 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 4 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 13 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

blog.comments.leaveyourcomment
blog.comments.onlyregisteredusersleavecomments