سوادزندگی

وعده سرد
 
 
 
درس موفقیت جوکار
باور کن باهمین چیزهای کوچک می‌توان خوشبخت بود...

 

 

کتاب فقر احمق میکند

همان‌طور که افراد درگیرِ گرسنگی مهلک به چیزی جز غذا فکر نمی‌کنند، همهٔ ما، در مواجهه با هر نوع کمیابی، جذبش می‌شویم. ذهن به شکلی خودکار و پرقدرت به‌سمت نیازهای برآورده نشده متمایل می‌شود.

 

 

 

به کودک نگویید باهات قهرم،

 

داستان نجار پیر و بازنشسته

 

هر روز 15 دقیقه "سواد زندگی" بخوانید

ما مشاوره زندگی سایت مشاوران جوکار در "سواد زندگی" سعی کردیم تا به سهم خود، آنچه در مدرسه و دانشگاه به ما نمی آموزند را به اشتراک بگذاریم.
 
سواد زندگی
 

با ایجاد این قسمت میخواهیم آنچه در مدرسه و دانشگاه به ما نمی آموزند را به اشتراک بگذاریم. در سواد زندگی، 4 موضوع که در سراسر زندگی با آنها سر و کار داریم و در نظام آموزشی تقریباً  آموزش چندانی در این عرصه ها به ما یاد نمی دهند، آموزش داده می شود:

1 - سواد ارتباطات (همسر و دوست و همکاران ...)
2 - سواد تربیت فرزندان
3 - سواد خلاقیت و توسعه توانمندی های فردی
4 - سواد مدیریت و کار و کسب


هر روز 15 دقیقه "سواد زندگی" را بخوانید. به شما قول می دهیم در زندگی شخصی، خانوادگی و کار و کسب تان تحول مثبت و رو به جلویی خواهید داشت؛ دانایان موفق ترند.