برای خوشبخت بودن,

برای خوشبخت بودن,
فرش قرمز لازم نیست.

دفتری پر از ورق , نمره بیست یا اسکناس های چندهزاری لازم نیست

 

درس زندگی جوکار

لباس پراز طلا لازم نیست.

نیازی به فریاد حوادث نیست.
صدای باران برای دلخوشی کافیست.

سلامی به پدر, نگاهی به خواهر کافی است.

برای خوشبخت بودن , آغوش گرم یک مادر کافی است.

درس زندگی جوکار

 سواری روی موج خیال, نشستن کنار یادگاری ها , رفتن میان خاطره ها کافی است.

برای خوشبخت بودن , یک احساس کوچک خوشبختی کافی است,
 یک لبخند کافی است...

باور کن باهمین چیزهای کوچک می‌توان خوشبخت بود...

 

 

 

برای خوشبخت بودن،

فرش قرمز لازم نیست!

نیازی به فریاد حوادث نیست.

موسقی باران،

برای دلخوشی کافیست.

سلامی به پدر،

نگاهی به خواهر کافیست.

برای خوشبخت بودن،

آغوش گرم یک مادر کافیست.

سواری بر موج خیال،

نشستن کنار یادگاری ها،

رفتن میان خاطره ها کافیست.

 

درس زندگی جوکار

برای خوشبخت بودن دنبال چیز خاصی نباشید, فقط بخواهید که
خوشبخت باشید...

blog.comments.leaveyourcomment
blog.comments.onlyregisteredusersleavecomments