اخبار بورس

در اینجا اطلاعات جامعی برای همۀ فعالان بازار سرمایه؛ آنانکه خواهانِ "شفافیت"، "درست دیدن"، "درست شنیدن" و "درست نگاشتن" اند.

 

اخبار بورس مشاوران جوکار "حرفه ای" و "مستقل"؛ برای همۀ فعالان بازار سرمایه؛ آنانکه در تحقق اندیشه و عمل برنده- برنده اند؛ با حضورِ آرامِ همۀ مایی که بی ادعا و بدور از همۀ حواشی، "احترام به مخاطبِ بازار سرمایه" و "دوری گزینی از هیاهوهایِ رسانه ای" را سرلوحه قرار داده است.

 

ما حرفه ای و مستقل اخبار بنیادی و تکنیکال گروه های بورسی و نمادهای بورسی را به اطلاع شما میرسانیم.

 

 

ما امید داریم با راه اندازی این رسانه، سلامت اطلاع رسانیِ تخصصی بازار سرمایه را حفظ کرده و ارتقاء دهیم و  با انتشار درست اخبار و گزارش ها در کوتاه ترین زمان، به نیازهای خبریِ همه فعالان این بازار پاسخی شایسته و بایسته دهیم؛ به امید تحق آمال آنانکه خواهانِ داشتن سهمی در"شفافیت"، "درست دیدن"، "درست شنیدن" و "درست نگاشتن" اند؛

 

مشاوران جوکار دست همه آنانی که با ممارست و معاونت در ارتقایِ اطلاع رسانی و آگاهی سازی بازار سرمایه می کوشند، می فشارد.

 


مشاوران جوکار منعکس کنندۀ صحیح، سریع و صریح اخبار و رویدادهای بازار سرمایه است؛ اما در عین حال تاکید می کنیم آنچه منعکس می گردد به معنای دیدگاه و نگرش دست اندرکاران این رسانه نمی باشد؛ ما تاکید می کنیم مسئولیتی در برابر آنچه از سوی مدیران و مسئولان، ایراد و اظهار می گردد، نخواهیم داشت.